Právě se nacházíte: DOBERSBERG

Logo Dobersberg.jpg

Dobersberg finálový obr..jpgDobersberg.jpg

 

 

 

KULTURA & HISTORIE

Zámek a kostel – Na výšině nad údolím Dyje se nachází dominantně umístěný farní kostel Svatý Lambert a renesanční zámek tvořící střed tržní obce. Farní kostel je v jádru gotický a naposledy byl přestavěn v 19. století. Čtyřkřídlý zámecký objekt z 16. století s rohovými věžemi a pravoúhlým vnitřním dvorem se převážně zachoval.

Hasičské muzeum – V bývalé zbrojnici zřídil Dobrovolný hasičský záchranný sbor Dobersberg hasičské muzeum. Fotografiemi, dokumenty a starým nářadím je zobrazen historický nástin dějin hasičského sboru a dějin Dobersbegu.

 

SPORT & REKREACE
Údolí dyje – Přírodní říční krajina se zbytky lužních lesů, suťovými/roklinovými lesy a rozsáhlými mokřinami je charakteristickým prvkem přírodního parku. Romantické stezky a lávky vedou podél břehu řeky Dyje, přes louky a zalesněné hřebeny kopců.
Další pozoruhodnosti:
- ohrada pro divokou zvěř,
- pramen mládí,
- kapraďová rokle,
- skalní kazatelna,
- kamenný okruh,
Arena Geomantica (energetické a meditační místo), lesní naučná stezka a proutkařská stezka.
Graselovy stezky - Vydejte se s námi po onych stezkách na místa, kde se tehdy obávaný (grázl) Johann Georg Grasel schovával a páchal svojí loupežnickou činnost. Graselovy stezky vedou po obou stranách rakousko-české hranice. Okolo Dobersbergu vede s 48 km nejdelší Graselova stezka.

 

 

Řekni příteli
Zpět